UAB „Mens accurata“ dirba stengdamasi kuo glaudžiau bendradarbiauti su klientais. Yra iškeltas tikslas: klientui paslaugų kompleksas (buhalterinės paslaugos, valdymo apskaita ir duomenų analizė) turi būti suteiktas taip, kad jo veikla optimaliai adaptuotūsi prie rinkos sąlygų ir įgautų ilgalaikį augimą.


    Įmonėje darbuotojų darbo praktika viršija 12 metų. Yra pažengta ne tik nepriekaištingo mokeščių apskaitos vedimo praktikos, bet ir sisteminės ekonominių bei finansinių duomenų analizės. Taip yra įvertinama įmonės būklė, atrandami probleminės srities netinkami veiksniai, kuriems atlikus daugelį skaičiavimų yra pasiūlomi alternatyvūs sprendimo būdai. Pastaruoju metu yra investuojama į darbuotojų žinias, kurios susijusios su programavimo kalbomis, kad tobulinti duomenų analizės darbus.


    Šiaip įmonės kolektyvas yra žmogiškas, stengiasi prisiderinti prie kliento, visi supranta, kad gyvenimas nestovi vietoje ir iškyla visokių problemų.


    Įmonės darbuotojai bendrauja lietuvių, anglų bei rusų kalbomis. Taip pat laikosi naudos požiūrio į kliento verslą t.y. jei klientas patiria naudą, tai tik tada moralinio ir materialinio pasitenkinimo dalis atitenka UAB „Mens accurata“ darbuotojams.